Pharmaceutical Raw Materials

6-Amino Penicillanic Acid
Ambroxol Hydrochloride (98%)
3-Azido-3-deoxythymidine (AZT)
2-Benzyloxynaphthalene
Amoxicillin Trihydrate USP 23
Biodiastase
Biotamylase P-1500
B-Thymidine
Cefaclor
Cefazolin Sodium Sterile
Cefoperzaone Sodium Sterile
Cefotaxime Sodium Sterile USP 23
Cefotiam HCL Sterile
Ceftazidime for Injection (Buffered with Sodium Carbonate)
Ceftriaxone Sodium Sterile USP 23
Cefuroxime Sodium USP 23
Cefuroxime Axetil (Amorphous) USP 23
Cellulase
Diastase
Flurbiprofen
Fraction II Paste
Fraction V Paste
ISG - powder
L-Arginine-L-aspartate
Lecithine Iodide
Lipase AP6

Loxoprofen Sodium Dihydrate

Mefenamic Acid, BP 93
Misoprostol
Misoprostol (1:100)
Protease

Pyrazinamide

Serratiopeptidase
Tetanus Immune Globulin Powder
Trimebutine Maleate
Ursodeoxycholic Acid (UCDA)